Festo 2002

 

Aliĝilo al Festo 2002

(ikse/unikode)

Kotiztabelo:
Memzorganto..................... 45 EUR
(kunportu tendon!)
Plenpaganto.....................110 EUR
(kun loĝado kaj manĝoj)
Rabatoj B-landoj*...............-10 EUR
Prelegoj........................-10 EUR
(por la unua, 5 por la sekvantaj)
Malrabatoj Post la 15-04-2002...+10 EUR
Surloke.........................+30 EUR
Franco neJEFO-ano............... +5 EUR
Pli ol 30 jaroj.................+10 EUR
Kotizo =........................... EUR


* A-landoj : Francio, Hispanio, Italio, Svislando, Germanio, Belgio, Luksemburgio, Nederlando, Britio kaj Irlando. B-landoj : ĉiuj ceteraj landoj.

Antaŭpago, malaliĝo kaj transdonado:

 • Minimuma antaŭpago estas 30 EUR por A-landoj kaj 10 EUR por B-landoj.
 • Malaliĝo eblas ĝis la 31a de julio 2002, sed oni ne redonos la minimuman antaŭpagon. Eblas transdoni aliĝon al nova aliĝanto, kondiĉe ke tiu prezentu skriban ateston de la transdoninto. Ni alĝustigos la kotizon, kiu ne povos malaltiĝi.
 • Pagmanieroj, je la nomo "JEFO" kun mencio "Festo 2002":

  - al UEA-konto : JEFO-V,
  - per internacia ĝiro : IBAN = FR 70 20041 01012 3170994Y033 11,
  - per poŝta giro : konto = 31 709 94 Y, centro = La Source,
  - per franca ĉeko sendita kun via aliĝilo al
  Didier Loison Boîte 1872 223,
  rue Vercingétorix
  FR-75014 PARIS .

Pliaj informoj haveblas ĉe: Bertrand Hugon, 79 av. Stalingrad, FR-92700 COLOMBES +33 1 42 42 03 52 bhugon@esperanto.org Cyrille Poullet, 103 av. Verdier, FR-92120 Montrouge +33 1 46 56 89 59 cpoullet@oreka.com +33 6 77 28 13 25 [poŝtelefono]

Informoj pri vi:

Familia nomo:
Persona nomo:
Sekso: ina malina
Naskiĝdato: (tt/mm/jjjj)
Strato:
Poŝtkodo:
Urbo:
Lando:
Nacieco:
Telefono:
Fakso:
Retpoŝtadreso:


Bonvolu kompletigi la poŝtadreson nacilingve, tamen en latinaj presliteroj.
Bonvolu uzi internaciajn prefiksojn por telefon- kaj faks-numeroj.

Informoj pri via partopreno en FESTO 2002:

Partopreno tuttempe
de la 08/30 ĝis la 09/07
nur partatempe de la
ĝis la
Mi ŝatus loĝi kun:
(opcie)
Loĝado kaj manĝado: Memzorge: jes ne
(kunportu tendon se memzorge)
Se ne memzorge, mi volas manĝi vegetare: jes ne
Mi bezonas invitleteron por vojaĝi en Francion: jes ne
Se jes, pasportnumero:
Validfino: (tt/mm/jjjj)

Informoj pri via aliĝo

Mi antaŭpagis la: (dato) (tt/mm/jjjj)
Mi antaŭpagis la sumon: EUR
Per kiu metodo:
Mi kalkulis ke mia kotizo entute estas: EUR
Ĉu vi kandidatas por kontribuado al la programo? jes ne
Se jes, pri kio:
Aliajn komentojn?

alklaku la ĉi-suban butonon "Submetu" se ĉio korektas

Vi vidos tuj poste paĝon, kiu petos konfirmon antaŭ sendo,
kaj ebligos vin fari ŝanĝojn se io malkorektas.


Pri problemoj aŭ pliaj informoj skribu al: festo2002@free.fr

Revenu al la unua paĝo pri Festo 2002

Valid HTML 4.01!